Kontsumitzailearen Konfiantza Indizea. Martzoa 2019 - CECOBI