Pribatutasun politika

BIZKAIKO MERKATARITZAKO ENPRESARI KONFEDERAZIOA (CECOBI) hurrengo Pribatutasun Politika idatzi du 2016/679  Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, ezarritako araudiaren arabera.

Pribatutasun Politika honen helburua erabiltzaileak, bisitariak eta gure zerbitzuetan interesa duten pertsonek erraztutako datuen tratamendua erregulatzea da; webgunera beste bide desberdin batzuen bidez komunikatu duten edo komunikatuko dituzten pertsona erabiltzaileek politika honetara igortzea errazteaz gain, beti datuak emandako momentuan espresuki onatutakoaren arabera.

Horretarako, ondoren erakusten den izaera pertsonala duten webgunearen zerbitzuen erabiltzaileen datuan nola biltzen, tratatzen eta babesten diren, pertsona hauek bere datuak boluntarioki, aske eta informatuta CECOBIri komunikatu dezaten, haien hurreneko tratamendurako.

CECOBI webgunearen zerbitzuen erabiltzaileen datu-babesarengan bereziki sentsibilizatuta dago.

Webgune honetan erabiltzaile guztien datu pertsonalak errespetatzen eta zaintzen dira. Horrela, pribatutasun politika honen bitartez CECOBI erabiltzaileak haien datu pertsonalen erabileraz informatzen ditu, aske eta boluntarioki eskatutako informazioa ematea edo ez ematea erabaki dezaten. Erabiltzaileak bere eskubideak bermatuta daudela jakin behar du.

1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNAREN IDENTIFIKAZIOA ETA DATUAK.-

BIZKAIKO MERKATARITZAKO ENPRESARI KONFEDERAZIOA (CECOBI) irabazgabeko asmoko entitate bat da, zein elkarte zonal eta gremialaz osatutakoa, eta Bizkaiko txikizkako zein handizkako merkataritzako enpresen interesen defentsarako sortu zena.

CECOBI datu pertsonalen arduraduna denez gero, hurrengo helbideetan harekin harremanetan jar zaitezke:

Helbidea: Gran Vía 50 – 5. solairua, 48011 Bilbao (Bizkaia)

Telefonoa: 94 400 28 00

E-maila: info@cecobi.es

Webgunearen formularioa: https://www.cecobi.es/eu/kontaktua/

2. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA ETA ERABILERA-HELBURUAK.-

CECOBI-k bildutako datu pertsonalak jarraian zehazten diren funtzio eta helburu orokorren betetzerako kudeatzen ditu:

A. Entitatearen berezko jarduerak.-

  • i. Webguneko galdeketen bidez jasotako datuen kudeaketa merkataritza-komunikazioa egiteko.
  • ii. Entitatearekin zerikusia duten informazio eta argitalpenak (tailerrak, ikastaroak, zirkularrak, jardunaldiak, berriak, etab.) merkataritza-komunikazioa eta newsleterren bidez bidaltzeko.
  • iii. Merkataritza-sektorean eragina daukaten gai desberdinei buruzko galdeketak bidaltzeko, txostenak lantzeko asmoarekin.
  • iv. Edozein pertsona eskatutako informazioa kudeatzeko: webgunean dauden galdeketen bidez, edota beste komunikazio bide batzuen bidez ekarritako zalantzak edo galderak erantzuteko.

B. Jarduera eta ekitaldien kudeaketa

  • i. Erabiltzaileen zein zerbitzu-hornikuntzako enpresen datuak kudeatzea, hauek webgunean dauden galdeketen bitartez komunikatzen dituztenean.
  • ii. Edozein jarduera edo ekitaldiri buruzko komunikazio-ekintzak egitea, telefonoz, SMSz, posta elektronikoz edo WhatsApp bidez.
  • iii. Bere kasuan, fakturazioa egiteko.

C. Hirugarren enpresekin sinatutako akordioen kudeaketa:

  • i. Hirugarren enpresekin dauzkagun akordioen izapiderako webgunearen galdeketetan jasotako datuen kudeaketarako.
  • ii. Akordioen buruzko merkataritza-komunikazioa eta publizitatea egiteko.

D. Enpresen izen ematea CECOBIren partaide bezala:

  • i. Web-orriko galdeketetan jasotako datuen Kudeaketa enpresa elkartu bezala izen-ematearen eskaerak.

3. DATU PERTSONALEN TITULARTASUNA ETA BERE KUDEAKETARAKO LEGITIMAZIOA.-

Datu pertsonalen titularrak hauen tratamenduari ekiteko bere baimena esplizituki ematen badu pribatutasun politikaren onarpenaren bidez edo galdeketen betetzea eta bidalketaren bidez, CECOBI legitimatuta egongo da datu personal horien tratamendurako. Honela, datuak haien titularrak berak zuzenki erraztuko ditu.

Legezko ordezkariak edo hirugarren pertsona bati datu horiek erraztekotan, komunikazioa hori espresuki dokumentuaren bitartez baimendu eta erakutsi egin behar da.

14 urte baino gutxiago duten pertsonen kasuan, bere gurasoen edo tutorearen baimena beharrezkoa izango da adingabekoaren datuen tratamenduari ekiteko. Inola ere ez dira adingabekoen familien egoera profesional, ekonomiko edo intimoari buruzko datuak bilduko familiaren baimenarik gabe. 14 urte baino gutxiago izatekotan, gurasoen edo tutorearen baimenik gaben ezin izango da webgune honetan erregistratu.

4. KUDEAKETAREN ONARPENA.-

Webgune honetan sartzea eta erabiltzeak oraingo Pribatutasun Politikaren onarpena pertsona bisitariaren partetik inplikatzen du, termino eta baldintza guztiak betetzera behartuta geratzen delarik.

5. DOITASUNA ETA ERRAZTUTAKO DATUEN EGIATASUNA.- 

CECOBIren zerbitzuen erabiltzaileak, edozein kasuan, emandako datu pertsonalen benetakosuna, doitasuna eta jadanekotasuna bermatzen dute, eta behar bezala eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen dute.

6. HARTZAILEAK, TRANSFERENTZIAK ETA LAGAPENAK.- 

CECOBIk kudatzen dituen datu pertsonalak lagatuko ez dituela adierazten du, datuen titularraren baimena izatea izan ezik edo legezko betebeharra edo betebehar konbentzional edo kontraktuala betetzeko izan ezik. Beharrezkoa izatekotan, datuen titularrari baimena eskatuko zaio, ez ematearen ondorioei buruzko informazioa emanez, eta zehazki, hainbat zerbitzuen prestaketa ez duela jasoko.

7. IRAUPENA.-

Komunikatutako datu pertsonalak legalki ezarritako denboraldiaren barruan gordeko dira, edo CECOBIren kontratuzko betebeharrak betetzeko behar den denboraldiaren barruan. Izatekotan, datu personalak eskatu zireneko helburuak betetzeko behar den denbora igaro eta gero, edo titularrak hala eskatzen duen unean, CECOBIk berehala ezabatuko ditu.

8. SEGURTASUN-NEURRIAK ETA KONFIDENTZIALTASUNA.- 

CECOBIk  erabiltzaileen datu pertsonalen erabilera eta tratamenduan konfidentzialtasunarekin, errespetuarekin eta komunikatu ziren helburuarekin ados tratatzeko konpromisoa hartzen du, baita ezkutu gordetzeko konpromiso hartzen du ere, aplikagarriak diren legeekin ados.

Halaber, datuak leku seguruetan gordetzeko betebeharra aurrera eramateko konpromisua hartzen du, galerak, aldaketak edo ez baimendutako tratamenduak eta sarbideak saihestera zuzendutako neurri guztiak hartuz, datu-babeseko indarreko araudian ezarritakoaren arabera.

Hala ere, CECOBIk ezin ditu bermatu sarearen menderaezintasun absolutua, eta ondorioz ezin du bermatu hirugarren pertsonen partetik iruzurrezko sarbideen bitartez egindako datuen bortxaketa. Segurtasun-gertakariren bat pasatzen denean, CECOBIk  gertakaria jasan duten datuen titularrari berandutzerik gabe jakinarazteko konpromisoa hartzen du, baita erlazionatutako informazio egokia ematera hau ezagutzen denean edo datuetako pertsona titularrak eskatzen duenean ere.

9. ESKUBIDEAK.-

CECOBIk pertsona interesatuei bere datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako hurrengo eskubideen dohainiko ariketa errazten die: sarbide, zuzenketa, ezabapen, oposizio eta tratamendu mugaketa. Eskubideak gauzatu ahal izateko erakundeari idatzizko dokumentu bat erraztu behar da, NANaren kopia atxikituz, bai e-maila bat bidaliz info@cecobi.es posta elektronikora, edo hurrengo helbidean: Gran Via 50, 5. Solairua – 48011 Bilbo (Bizkaia).

Interesatuek bere eskubideak ez asetuta ikustekotan, kexa bat aurkez dezake Datu-Babeserako Kontrol-Agintaritzaren aurrean, bere webgunean: ww.aepd.es.

10. ALDAKETAK. – 

CECOBIk beretzat gordetzen ditu politika hau aldatzeko fakultatea, berritasun legegileetara, jurisprudentziazko irizpideei; sektorearen praktikei, edo entitatearen interesei moldatzeko. Edozein aldaketa aldez aurretik iragarriko da, bere edukiaren ezaguera perfektua izan dezazuen.