Zuzendaritza-profila duten eta lanik gabe dauden 45 urtetik gorako pertsonentzako Enplegurako laguntza integraleko programa berria - CECOBI