ZIRKULAR 9.- Balio Erantsiaren gaineko Zergaren 2021erako araubide berezi sinplifikatuaren indizeak eta moduluen onarpena - CECOBI