ZIRKULAR 6.- Eusko Jaurlaritzak hartutako prebentzio-neurro espesifikoen eguneraketa - CECOBI