ZIRKULAR 4.- Zergadunaren egutegia. 2020ko laugarren hiruhilekoa eta urteko aitorpenak - CECOBI