ZIRKULAR 290.- EUSKO JAURLARITZAK HARTUTAKO PREBENTZIO-NEURRI ESPEZIFIKOAK - CECOBI