ZIRKULAR 283.- LOTUTAKO ERAGIKETAK BALORAZIO-BETEBEHARRAK - CECOBI