ZIRKULAR 272.- PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN ARAUDIAREN ALDAKETA COVID19arekin LOTUTAKO SALBUESPENETAN - CECOBI