ZIRKULAR 271.- EUSKO JAURLARITZAK HARTUTAKO PREBENTZIO-NEURRIEN ALDAKETA - CECOBI