ZIRKULAR 262.- BIZKAIKO SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA LOTOUTAKO ERAGIKETAK INFORMAZIO-AITORPENA: 232 EREDUA - CECOBI