ZIRKULAR 248.- BERDINTASUN-PLANAK ETA HAIEN ERREGISTROA ARAUTZEN DITUEN ERREGE DEKRETUA - CECOBI