ZIRKULAR 247.- EMAKUMEEN ETA GIZONEN ORDAINSARI-BERDINTASUNARI BURUZKO ERREGE DEKRETUA - CECOBI