ZIRKULAR 244.- SEPEREN BIZKAIKO ZUZENDARITZA PROBINTZIALAREN GALDERAK ETA ERANTZUNAK, 30/2020 LEDAREN COVID-19 ERTEEN LANGABEZIA-PRESTAZIOAK JASOTZEKO IZAPIDEEI BERRIKUNTZEI BURUZ - CECOBI