ZIRKULAR 242.- BIZKAIKO TOKIKO JAIEN EGUTEGIA ETA EGUTEGI OROKORRA 2021ERAKO - CECOBI