ZIRKULAR 241.- SEPEren BIZKAIKO ZUZENDARITZA PROBINTZIALAREN AZALPENAK ENPRESEK EGABen EGIN BEHARREKO IZAPIDEEI BURUZ - CECOBI