ZIRKULAR 232.- URRUTIKO LANARI BURUZKU ERREGE LEGE DEKRETUA - CECOBI