ZIRKULAR 220.- KONTRATA30 PROGRAMA COVID19 PANDEMIAK ERAGINDAKO KRISIAREN ONDORIOZ BIZKAIKO GAZTEEN ENPLEGAGARRITASUNA SUSTATZEKO (BIZKAIA AURRERA) - CECOBI