ZIRKULAR 219.- COVID19ari AURRE EGITEKO NEURRI OSAGARRIAK - CECOBI