ZIRKULAR 213.- ENPRESEI ETA AUTONOMOEI EMANDAKO FINANTZAKETARAKO ABALEN LEHEN TARTEA INBERTSIOAK FINANTZATZEKO HELBURUAREKIN. - CECOBI