ZIRKULAR 208.- LANERA EZ JOATEAGATIKO KALERATZE OBJEKTIBOA INDARGABETZEA. - CECOBI