ZIRKULAR 207.- MERKATARITZA-GUNE HANDIEN LURRALDE-ANTOLAMENDUARI BURUZKO AKORDIOA. - CECOBI