ZIRKULAR 206.- COVID19ren TESTUINGURUAN, HIRIGUNE HIRI MERKATARITZAREN LANKIDETZA, DINAMIZAZIO ETA LEHIAKORTASUNEKO ZONAKO ESTRATEGIAK SUSTATZERA BIDERATUTAKO 2020KO DIRU-LAGUNTZAK. - CECOBI