ZIRKULAR 205.- EUSKADIN ERABILERA PUBLIKOKO ESPAZIOETAN MASKARA NAHITAEZ ERABILTZEA. - CECOBI