ZIRKULAR 201.- ALARMA-EGOERAREN DEKLARAZIOAK ERAGINDAKO GALDAKAOKO AUTONOMOEI ETA MIKROENPRENSEI EZOHIKO DIRU-LAGUNTZAK. - CECOBI