ZIRKULAR 2.- Estatuaren 2021erako Aurrekontu Orokorren Legearen alderdi Soziolaboralak eta Gizarte-Segurantzakoak - CECOBI