ZIRKULAR 2.- 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera lan-etekinei aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoen aldaketa - CECOBI