ZIRKULAR 172.- MANTEN ETA KONTRATA PROGRAMA - COVID19aren PANDEMIAK SORTUTAKO KRISIAREN ONDORIOZ KONTRATAZIORAKO ETA ENPLEGUA MANTENTZEKO DIRU-LAGUNTZAK - CECOBI