SEPEren GIDA COVID-19 ERTEENGATIKO LANGABEZIA PRESTAZIOAK IZAPIDETZEKO - CECOBI