Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI). Martzoak 2019. 2016ko basea - CECOBI