Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI). Abuztuak 2019. 2016ko basea - CECOBI