Euskal Autonomia Erkidegoko 900 saltoki baino gehiago konprometitu dira Kontsumoko Arbitrajearekin - CECOBI