ETE-EI, Enpresaburu, indibidualei eta profesional autonomoei COVID-19aren inpaktu ekonomikoari erantzutera bideratutako finantza-laguntza emateko programa berria - CECOBI