Bizkaiko herritarrentzako arreta-sarea handitu egin da Balmasedan bulego integral berri bat irekita - CECOBI