Bizkaiak PFEZaren atxikipenetik salbuetsi ditu 2021 urtean 14.000 eurotik beherako lan-errentak - CECOBI