Beste 2 milioi Euskadi Bono Dendaren bigarren faserako lehenengoak izandako arrakasta ikusita - CECOBI