Arrisku psikosozialei Laneko Segurtasun eta Osasunerako Estrategia berrian arreta berezia eskainiko zaie - CECOBI