41. ZIRKULARRA.- 23/2021 DEKREUTA, maiatzaren 7koa, Lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei buruzkoa. - CECOBI