35. ZIRKULARRA.- 16/2021 Dekretua, martxoaren 26koa, Lehendakariarena, birusari eusteko neurri berriei buruzkoa. - CECOBI