276 ZIRKULARRA.- EUSKAL MERKATARITZA-SEKTOREKO COVID19 LAGUNTZEN AURREKONTU-KREDITUAREN HANDITZEA, 2020 - CECOBI