261. ZIRKULARRA.- MASKARAK SALTZEKO GEHIENEKO PREZIOA - CECOBI