2.281 pertsona heldu ziren Renove Etxea Planera 2020an; aurten oraindik indarrean jarraitzen du - CECOBI