Zamudioko udalerrian jendearentzat zabalik dauden lokaletan eta ostalaritzako lokaletan emandako txikizkako merkataritzarako presako laguntzak. Horien jarduera bertan behera geratu da martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan aurreikusitakoaren arabera, zeinaren bidez alarma-egoera deklaratzen baita COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko (G-20-15). - CECOBI