Ezohiko premiazko laguntzak Balmasedan COVID-19aren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko. - CECOBI