2021erako diru-laguntzak ematea enpresei eta erakunde pribatuei, aholkularitza-enpresa homologatu bat kontratatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoa eta berdintasunerako plana egiteko, minimis laguntzen erregimenean. - CECOBI