BBK Fundazioaren laguntzak desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzen laguntzen duten enpresa edo erakundeentzat - CECOBI