Workshop: 2019ko ekitaldiaren itxiera (4. Tailerra): Urteko kontuetako faktore errepikariak eta berritasunak eta OGAE zein EFE Covid19aren osteko egoera berripean egiteko prozesua. - CECOBI