WEBINAR: Prebentzio-neurriak eta jardunbide egokiak kobid-19ren aurrean - CECOBI