WEBINAR: Prebentzio-neurriak eta jardunbide egokiak kobid-19ren aurrean (Pertsonaren ekipamendu-enpresak) - CECOBI