ONLINE JARDUNALDIA: Webinar: Covid 19 eta Laneko Arriskuen Prebentzioa - CECOBI